Voedselestafette

// do something
september 2023

Chr. Gereformeerde kerk ’t Podium Renswoude

// do something
september 2023

PKN Nederland Renswoude

// do something
september 2023

Hervormde Koepelkerk Renswoude

// do something
oktober 2023

Sionskerk

// do something
oktober 2023

PKN Wijkgemeente Zuidwest

// do something
oktober 2023

PKN De Open Hof

// do something
november 2023

Bethelkerk

// do something
november 2023

Pniëlkerk

// do something
november 2023

Salvatorkerk

// do something
december 2023

Salvatorkerk

De kerken van Veenendaal, Renswoude en Overberg runnen met elkaar de Voedselestafette. Dit is een initiatief waarbij de kerken bij toerbeurt een maand producten inzamelen binnen de eigen gemeente en die producten aan de Voedselbank doneren. De Voedselestafette is al enkele jaren een groot succes en zorgt ervoor dat de Voedselbank Veenendaal steeds weer de schappen kan vullen voor haar klanten. Het is vooral van waarde omdat we via de estafette kunnen sturen in de te ontvangen producten, iets wat niet kan bij de inkomende stroom uit supermarkten en andere winkels/bedrijven.

Als uw gemeente nog niet deelneemt aan de estafette en dat wel wil gaan doen, kunt u contact opnemen met onze estafettecoördinator, Wilco van de Bovenkamp. Hij is per mail bereikbaar op het adres estafette@voedselbankveenendaal.nl  of telefonisch op het nummer 06-14613340.