Voedselestafette

// do something
februari 2024

Mozaïek 0318

// do something
april 2024

Baptistengemeente De Verbinding

// do something
april 2024

Adventkerk

// do something
Mei 2024

Regenboog Zuid

// do something
mei 2024

Regenboog Noord

// do something
mei 2024

Nederland Gereformeerde Kerk Ichthus

// do something
juni 2024

Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost

// do something
oktober 2024

PKN De Open Hof

// do something
oktober 2024

Oude Kerk

// do something
november 2024

Apostolisch genootschap

De kerken van Veenendaal, Renswoude en Overberg runnen met elkaar de Voedselestafette. Dit is een initiatief waarbij de kerken bij toerbeurt een maand producten inzamelen binnen de eigen gemeente en die producten aan de Voedselbank doneren. De Voedselestafette is al enkele jaren een groot succes en zorgt ervoor dat de Voedselbank Veenendaal steeds weer de schappen kan vullen voor haar klanten. Het is vooral van waarde omdat we via de estafette kunnen sturen in de te ontvangen producten, iets wat niet kan bij de inkomende stroom uit supermarkten en andere winkels/bedrijven.

Als uw gemeente nog niet deelneemt aan de estafette en dat wel wil gaan doen, kunt u contact opnemen met onze estafettecoördinator, Wilco van de Bovenkamp. Hij is per mail bereikbaar op het adres estafette@voedselbankveenendaal.nl  of telefonisch op het nummer 06-14613340.