Onze doelstellingen

  • Het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;  
  • Het tegengaan van verspilling van voedsel. 

 

De subdoelen zijn als volgt samen te vatten:  

Verzamelen: het tegengaan en verminderen van het voedseloverschot door herverdeling.  

Uitdelen: gratis verstrekken van voedsel aan mensen in Veenendaal die in financiële nood verkeren.  

Signaleren: controle op deelname aan de voedseluitgifte en signaleren van onderliggende (financiële) problematiek door samenwerking met SchuldHulpMaatje.   

Ontmoeten: het inrichten van een plek die laagdrempelig is en kan fungeren als ontmoetingsplaats om zo bij te dragen aan vermindering van het sociaal isolement van sommige cliënten.  

 

Voedselbank  Veenendaal  richt zich op mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven om direct te helpen door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. Het verstrekken van voedsel dient als een noodvoorziening, waarbij het doel altijd moet liggen op het structureel verbeteren van de (financiële) situatie. Hierbij is het uiteindelijke doel dat cliënten weer onafhankelijk van gratis voedsel kunnen functioneren.