Het uitgangspunt van Missie0318 is om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de al bestaande hulporganisaties en/of vrijwilligersorganisaties.

De Kledingbank, onderdeel van Missie0318, heeft al een  prettig samenwerkingsverband met: