Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen, werkloosheid of een faillissement. Ze kunnen zichzelf niet meer van voedsel, kleding en/of schoeisel voorzien.

Kledingbank Veenendaal, onderdeel van stichting Missie0318, wil een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Veenendaal en omstreken. Wij geven, kosteloos, goede herbruikbare kleding en schoenen aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Op deze manier dragen wij ook ons steentje bij aan het hergebruik van kleding.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@kledingbankveenendaal.nl of appen/bellen naar 06 – 42689108  (werkdagen van 9.00 u tot 17.00 uur).

Inbrengen kleding op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.