Over ons

Op locatie Gilbert van  Schoonbekestraat  75 te Veenendaal biedt Stichting Voedselbank Veenendaal noodhulp door het wekelijks verstrekken van voedsel. Het voedsel wordt gedurende de week opgehaald bij winkels, bedrijven, distributiecentra en inzamellocaties zoals kerken en scholen in de regio en opgeslagen op de voedselbank. Daarnaast zorgt de Stadsakkers voor een groot deel van het jaar voor verse groenten en fruit.

 

Het voedsel wordt aangeboden in een winkelmodel, waar de cliënten zelf de boodschappen doen met een puntensysteem. Dit draagt bij aan de waardigheid en zelfstandigheid van de cliënt en voorkomt dat er voedsel wordt weggegooid bij de mensen thuis, aangezien men zelf kan bepalen wat er nodig is (naar gelang het aanbod dat toestaat).

 

Om gebruik te maken van de voedselnoodhulp is een voedselbankpas nodig. Om vast te stellen of cliënten aan de toelatingscriteria voldoen worden zij in samenwerking met Schuldhulpmaatjes financieel gescreend. Dit gebeurt zowel direct na aanmelding, tijdens de intake als ieder halfjaar bij een  herintake. Er werken in totaal gemiddeld zo’n 80 vrijwilligers bij de voedselbank.

 

Doneren

Wij zijn als vrijwilligersorganisatie volledig afhankelijk van donaties van particulieren en sponsoren.

Dit kan in de vorm van het leveren van een geldelijke bijdrage maar ook in de vorm van het doneren van materialen.

Voedselbank Veenendaal is een initiatief van Stichting Missie0318, een ANBI goedgekeurde stichting en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaarbij de inkomstenbelastingaangifte.