Onze hulp is noodhulp en het aanbod van voedsel is een aanvulling op datgene wat onze cliënten zelf kunnen doen.

Van onze cliënten wordt verwacht dat zij zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”. Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele (betaalde en onbetaalde) hulpverlening.

Aanmelding kan alleen gedaan door een hulpverlenende instantie.

Er zijn criteria om je aan te melden bij de Voedselbank. Klik hier om de criteria te bekijken.

Heeft u geen hulpverlener en wilt u gratis hulp bij het in kaart brengen van uw financiële situatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor voedselhulp, stuurt u dan een mail met uw contactgegevens naar shmveen@gmail.com(SchuldHulpMaatje Veenendaal). Er zal dan contact met u worden opgenomen. U kunt ook bellen naar 06-18555808.

Ook kunt u altijd contact opnemen of langsgaan bij Veens. U vindt het aan de Veens balie in het gemeentehuis. Openingstijden: ma- vr van 9.00-12.30 / T (0318) 544 131 (9:00-12:30) / mail: advies@veens-welzijn.nl.